Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik beskriver Momsters online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger på platformen.

Momster, Flæsketorvet 68, 1711 København V er ansvarlig for dine personoplysninger.

Dine personoplysninger indsamles og behandles, for at vi kan analysere adfærdsdata, som gør vores platform og service bedre

Dine personoplysninger er nødvendige for os, så vi kan målrette os til dig og dermed give dig en forbedret brugeroplevelse.

Vi anvender Google Analytics som gemmer oplysninger i 24 måneder.

Vi opbevarer en anonymiseret udgave af din IP-adresse.

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via mail på info@momster.dk

Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, få urigtige personoplysninger rettet, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via mail. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Vi behandler følgende personoplysninger:

(a) personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge hjemmesiden.

(b) personhenførbare oplysninger som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis.

(c) personoplysninger, som du har givet os via sociale medier.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde tidligere nævnte formål.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNIGER

Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA. Hvis det sker, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne side for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.

Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til: info@momster.dk

Vi opbevarer følgende oplysninger om vores bloggere

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og navn og alder på børn.

Dit navn og din e-mailadresse arkiveres i vores mailsystem.

Disse data tilgås af Momsterteamet.

Vi kan dele disse informationer med tredjepart. Men her sikrer vi, at oplysningerne ikke misbruges eller bruges til formål andre, end vi har accepteret.